Word Mission Member

Honderden scholen hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan het programma van de Plastic Whale Foundation. Hierin leren kinderen eerst van alles over de plastic soep tijdens een interactieve les, en gaan ze vervolgens direct zelf aan de slag door te gaan plasticvissen op de Amsterdamse grachten. We krijgen veel positieve reacties van leerkrachten en kinderen terug – en daar worden wij enorm blij van!

Onze ambitie is echter om de betrokkenheid van kinderen bij het onderwerp plastic zwerfafval blijvend te vergroten en hen hier op een positieve manier in te betrekken. Wij willen het programma jaarlijks gratis aanbieden en een structurele samenwerking met de scholen aangaan. Om dit te realiseren kunnen de scholen vanaf nu Mission Member worden. Het Membership houdt in dat de scholen zich voor een aantal jaar verbinden om zich, samen met de kinderen van de groepen 7 & 8, in te zetten voor plasticvrij land en water. Als wij voorafgaand aan een schooljaar weten hoeveel klassen er dat jaar mee gaan doen, kunnen wij hier in onze fondsenwerving beter op inspelen.

Door zoveel mogelijk Mission Members toe te voegen aan onze beweging, creëren we een community van DOENERS die zich samen inzetten voor een wereld zonder plastic afval op straat en in het water!

Wat houdt het Mission Membership jaarlijks in?

  • Videoles over de oorzaken en gevolgen van en oplossingen voor het plastic probleem in combinatie met plasticvissen (2 uur) op de Amsterdamse grachten
  • Benoeming op de memberpagina van de Plastic Whale Foundation
  • Zichtbare uiting van het membership dat in de school kan worden opgehangen
  • Communicatie kit die de school kan gebruiken voor bijv. in een nieuwsbrief
  • Een leuk item als bedankje (per kind)
  • Gereduceerd tarief voor leerkrachten voor een teamuitje bij Plastic Whale

Optioneel extra te doen:

  • Gastles in combinatie met plasticjagen rondom de school (programma van 2 uur, materiaal inbegrepen);
  • Verschillende keuzeactiviteiten opdrachten waarmee je in de klas aandacht kunt besteden aan een thema dat aansluit bij de missie van de Plastic Whale Foundation (plastic soep; recycling; duurzaamheid);
  • Lesprogramma voor groep 1 t/m 4, waarmee leerkrachten eenvoudig het thema ‘recycling van plastic’ kunnen uitwerken op ieder moment in het schooljaar
  • Als eerste op de hoogte worden gebracht van onze publieke evenementen, waar je gratis met je familie en/of vrienden aan kunt deelnemen

Wat kost het?

Het Mission Membership is geheel kosteloos, we vragen alleen het commitment om drie jaar met één of meer groepen 7 & 8 mee te doen.