Samen voor plasticvrij land en water

De plastic soep is een groeiend, wereldwijd probleem. Jaarlijks belandt er meer dan 8 miljoen ton aan plastic afval in onze wateren met een hele grote invloed op mens, dier en milieu. In minder dan dertig jaar drijft er in onze oceanen meer plastic dan dat er vissen zijn. Dat betekent verstoorde ecosystemen, verstopte waterwegen en plastic in onze voedselketen. Dat mag geen werkelijkheid worden!

Plastic Whale Foundation strijdt voor plasticvrij land en water. Samen met zo veel mogelijk kinderen willen wij bijdragen aan oplossingen voor het probleem van de plastic soep. Daarom creëren wij maatschappelijk bewustzijn voor het probleem, maar komen wij vooral met zoveel mogelijk kinderen in actie om plastic uit de natuur te redden Dit doen wij door educatieprogramma’s te ontwikkelen voor basisschoolleerlingen en leuke aansprekende cleanups te organiseren, waardoor kinderen direct met oplossingen aan de slag gaan. Van al het verzamelde en opgeviste plastic maken we producten, zoals onze plasticvisboten en meubilair.

Plastic vervuiling is een groeiend wereldwijd probleem. Daarom is het belangrijk om nu in actie te komen. Bij Plastic Whale Foundation bekijken we de dingen vanuit een positief perspectief. Natuurlijk is de plastic soep een groot probleem, maar we zien juist ook kansen om er iets aan te doen zowel op land als op water. Door het probleem heel tastbaar en concreet te maken, willen wij zoveel mogelijk kinderen activeren om zelf te gaan doen! Door een groeiende beweging van doeners te creëren, komen we samen in actie voor de oplossingen van de plastic soep. Hierbij staan educatie, activatie en bewustwording voorop. We activeren kids en we veranderen hun kijk op plastic. Wanneer zij plastic gaat zien als waardevolle grondstof gaan ze hier anders mee om. We laten dit zien door coole producten te maken van het ingezamelde plastic. De Plastic Whale Foundation heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij onze missie en ze te inspireren en activeren om in actie te komen voor plasticvrij land en water.

Plastic Whale Foundation zet zich sinds 2011 in om samen met zo veel mogelijk mensen in actie te komen voor plastic vrij land en water. Wij geloven dat kinderen een cruciale rol spelen in het uitdragen van onze missie. Door ons te focussen op kinderen kunnen we een langdurige impact maken op de toekomst, zij zijn tenslotte de burgers en de maatschappij van morgen. Daarnaast zijn zij als geen ander in staat hun omgeving ook mee te krijgen in de dingen die zij belangrijk vinden. Wij zien hen daarom als onze belangrijkste ambassadeurs. Met onze lesprogramma’s en cleanup activaties willen wij zoveel mogelijk kinderen op scholen in Nederland bereiken om blijvend in actie te komen voor plasticvrij land en water.