De organisatie van Stichting Plastic Whale wordt gevormd door vele individuen en organisaties die op hun eigen wijze een materiële en non-materiële bijdrage leveren. Allemaal mensen die zich vol enthousiasme inzetten om samen iets positiefs en concreets te creëren.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie personen: Marius Smit (voorzitter), Elisabeth Post (penningmeester) en Ynzo van Zanten (secretaris). De bestuurders zijn onbezoldigd betrokken in het realiseren van de doelen in de stichting.

Marius Smit, voorzitter
Marius is oprichter van Stichting Plastic Whale. Hij startte bijna tien jaar geleden in zijn eentje met een uitdaging om een boot te bouwen van plastic afval, maar is sindsdien nooit meer alleen geweest. Velen hebben hem bij deze uitdaging geholpen en velen blijven hem helpen.

Ynzo van Zanten, secretaris
Ynzo is duurzaam ondernemer in hart en nieren. Met zijn bedrijf Greeninc geeft hij strategisch advies op gebied van duurzaamheid. Hij geeft tevens les aan de Hogeschool van Amsterdam en is de schrijver van How to green your office, How to green your home en How to green your life. Ynzo is sinds 2011 als bestuurslid betrokken bij Stichting Plastic Whale.

Elisabeth Post, penningmeester
Elisabeth Post is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor financiën, verkeer, vervoer en zeehavens. Zij is sinds 2011 als bestuurslid betrokken bij Stichting Plastic Whale.